(Κέρκυρα 1983). Κείμενα του έχουν δημοσιευτεί σε περιοδικά (Μανδραγόρας, Νέα Ευθύνη, Οδός Πανός, Πόρφυρας, Το κοράλλι κ.ἀ.) και στο διαδίκτυο.