Πολιτικός μηχανικός με μεταπτυχιακό δίπλωμα και διδακτορικό στους τομείς της γεωγραφίας και του περιβάλλοντος. Σπούδασε επίσης παιδαγωγικά στο πανεπιστήμιο, φιλοσοφία και ψυχανάλυση σε ανεξάρτητα σεμινάρια. Έχει εκδώσει τέσσερις ποιητικές συλλογές και δυο βιβλία. Άρθρα του (>40) έχουν δημοσιευτεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, συνέδρια και κεφάλαια βιβλίων. Είναι κριτής επιστημονικών περιοδικών και μέλος της οργανωτικής επιτροπής συνεδρίων. Δοκίμια και ποιήματά του έχουν εκδοθεί σε συλλογικούς τόμους, πρακτικά συνεδρίων, σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά. Διδάσκει στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.