Ο Τάκης Παπατσώνης ή Παπατσώνης Τ.Κ. (1895-1976) ποιητής και ακαδημαϊκός. Βλ. https://el.wikipedia.org/wiki/...