Αναπληρώτρια καθηγήτρια Αμερικανικής Λογοτεχνίας και Πολιτισμού στο ΑΠΘ. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στη σύγχρονη Αμερικανική πεζογραφία και ποίηση, στη ψηφιακή λογοτεχνία, στο τεχνολογικό ανοίκειο και στην πειραματική γραφή. Είναι αντιπρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Αμερικανικών Σπουδών (HELAAS) και Γενική Γραμματέας της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Αμερικανικών Σπουδών (EAAS).