Είναι ερευνητής Αμερικανικής λογοτεχνίας 20ού και 21ου αιώνα. Εργάζεται ως ακαδημαϊκός υπότροφος στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο και ολοκληρώνει μια μονογραφία βασισμένη στην διδακτορική του διατριβή, όπου εξέτασε την πολυτροπικότητα και τον πειραματισμό στο πλαίσιο της σύγχρονης Αμερικανικής πεζογραφίας σε έντυπη μορφή. Είναι μέλος του Multimodal Research & Reading Group και του Ελληνικού Οργανισμού Αμερικανικών Σπουδών, καθώς και μέλος της Βρετανικής Ακαδημίας Ανώτατης Εκπαίδευσης.