Γεννήθηκε στην Αθήνα στα τέλη του 20ού αιώνα. Έχει δημοσιεύσει τον Ουές, τον Τσόρτσιλ και τα υπερμαγνητικά μπαμπού του Χαλανδρίου, το περιοδικό Χελωνογλυφικά ως μέλος της ομάδας Μπολ Φυστίκια, την cyberpunk ανθολογία Σφάλμα 425 και διάφορα άλλα ήσσονος σημασίας έργα. Πέραν της συγγραφής και της μετάφρασης, ασχολείται ερασιτεχνικά και με την υπεργεωγραφική εξερεύνηση των αστικών δικτύων.