Θεατρολόγος, αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Frederick (Λευκωσία). Δίδαξε στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, συνεργάστηκε με τον ΘΟΚ ως δραματολόγος, εργάστηκε για τη δημιουργία του Θεατρικού Μουσείου Κύπρου. Συνεργάστηκε ως βοηθός σκηνοθέτη με τους Λ. Βογιατζή και Ε. Γαβριηλίδη, σκηνοθέτησε παραστάσεις και αναλόγια στην Κύπρο. Βασική εργογραφία: Το θέατρο στην Κύπρο. Οι θίασοι, η κρατική πολιτική και τα πρώτα χρόνια του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου, Καστανιώτης 2007· Θεατρικό Μουσείο Κύπρου. Κατάλογος εκθεμάτων (επιμ.), Θεατρικό Μουσείο Κύπρου, Λεμεσός 2016· Το αρχαίο δράμα και η Κύπρος: Πρακτικά συμποσίου (συνεπιμ.), Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου, Λευκωσία 2013· Το θέατρο στη νεότερη και στη σύγχρονη Κύπρο: Πρακτικά Συνεδρίου (συνεπιμ.), Ηρόδοτος-Θεατρικό Μουσείο Κύπρου, Αθήνα 2020.