Φιλόλογος, με διδακτορικό δίπλωμα από το Πανεπιστήμιο Αθηνών στον χώρο της Νέας Ελληνικής Λογοτεχνίας. Ασχολείται κυρίως με τη νεοελληνική λογοτεχνία του 20ού αιώνα, τόσο την ποίηση, όσο και την πεζογραφία. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στις σχέσεις της λογοτεχνίας με τις καλές τέχνες, αλλά και σε γενικότερα θέματα διακειμενικότητας. Κείμενά της με θέμα τη Λογοτεχνία και την πρόσληψή της έχουν δημοσιευθεί σε φιλολογικά και λογοτεχνικά περιοδικά (έντυπα και ηλεκτρονικά) και σε πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων. Η πρόσφατη δουλειά της περιλαμβάνει σειρά άρθρων σχετικών με την παρουσία του Γιώργου Σεφέρη στις ΗΠΑ και την πρόσληψη της ποίησής του από αμερικανικά έντυπα ή κριτικούς.