Φιλόλογος, με διδακτορικό δίπλωμα από το Πανεπιστήμιο Αθηνών στον χώρο της Νέας Ελληνικής Λογοτεχνίας. Ασχολείται κυρίως με τη νεοελληνική λογοτεχνία του 20ού αιώνα, τόσο την ποίηση (Γιώργος Σεφέρης), όσο και την πεζογραφία (Κοσμάς Πολίτης). Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στις σχέσεις της λογοτεχνίας με τις καλές τέχνες, αλλά και σε γενικότερα θέματα διακειμενικότητας. Άρθρα της με θέμα τη Λογοτεχνία και την πρόσληψή της έχουν δημοσιευθεί σε φιλολογικά και λογοτεχνικά περιοδικά (έντυπα και ηλεκτρονικά) και σε πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων.