(Αθήνα 1972) Ιστορικός του δικαίου και δοκιμιογράφος.