(Αθήνα 1972) Ιστορικός του Δικαίου και δοκιμιογράφος.