Αναπληρωτής καθηγητής Κλασικής Αρχαιολογίας στο ΕΚΠΑ. Βιβλία του: Το πρόσφατο μέλλον. Η κλασική αρχαιότητα ως βιοπολιτικό εργαλείο (Νεφέλη 2016) και Η τέχνη της ζωγραφικής στον αρχαιοελληνικό κόσμο (Καπόν 2018).