Υποψήφια διδάκτωρ νεοελληνικής φιλολογίας στον Τομέα Νεοελληνικής Φιλολογίας του ΕΚΠΑ. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν ζητήματα μετρικής της νεοελληνικής ποίησης, την ποίηση του Κ.Π. Καβάφη, την κριτική για την ποίηση του 19ου αιώνα στον περιοδικό τύπο της εποχής, την πρόσληψη της τέχνης του κινηματογράφου στα ελληνικά λογοτεχνικά περιοδικά κατά το δεύτερο μισό του 20ού αιώνα.