Υποψήφιος Διδάκτωρ Κλασικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Θέμα της διδακτορικής του διατριβής αποτελεί η ανανέωση του ενδιαφέροντος της πλατωνικής φιλοσοφίας κατά τη περίοδο του Μεσοπολέμου. Στη μεταπτυχιακή του διπλωματική εργασία (2018) εστίασε στις φιλοσοφικές επιδράσεις στο δοκιμιακό και ποιητικό έργο του Άγγελου Σικελιανού. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντά του αφορούν την αρχαία ελληνική φιλοσοφία και τις επιδράσεις της στον νεοελληνικό πολιτισμό και ιδιαίτερα στη λογοτεχνία.