Αναπληρώτρια καθηγήτρια Νεοελληνικής Λογοτεχνίας: Θεωρίας της Λογοτεχνίας και Συγκριτικής Γραμματολογίας, στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (D. Phil. Oxford University). Η έρευνά της περιλαμβάνει την ελληνική και ευρωπαϊκή λογοτεχνία και τέχνη (19ος-20ός αι.), τη διακαλλιτεχνική/ διαμεσική σύγκριση, την ψυχαναλυτική κριτική και τη θεωρία της επιστολικής γραφής. Έχει εκδώσει τα βιβλία: Με άξονα το φως: Η διαμόρφωση και η κρυστάλλωση της ποιητικής του Οδυσσέα Ελύτη· Γ. Μ. Βιζυηνού: Τα ποιήματα· Η Συγκριτική Γραμματολογία στην Ελλάδα· Δ. Παπαρρηγόπουλου: Ποιήματα. Το πιο πρόσφατο εκδοτικά έργο της είναι το βιβλίο Nicolas Calas – Nanos Valaoritis: A Literary Correspondence: 1958-1967 (Nefeli 2021), ενώ ετοιμάζεται ο τόμος Η αλληλογραφία του Νίκου Γκάτσου.