Διδάσκει στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Έχει διδάξει ελληνική λογοτεχνία στα πανεπιστήμια των Πατρών, της Οξφόρδης, της Βιέννης, στο King’s College του Λονδίνου, και το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Έχει εκδώσει τη μονογραφία Reading Games in the Greek Novel (Legenda 2011) και συνεπιμεληθεί τους τόμους Camera Graeca: Photographs, Narratives, Materialities (2015) και Greece in British Women’s Literary Imagination 1913-2013 (2017), καθώς και τα αφιερώματα Cavafy Pop: Readings of C.P. Cavafy in Popular Culture (2015) και ‘1821’: Mediation, Reception, Archive (2021). Από το 2023 έχει αναλάβει με την Βασιλική Κολοκοτρώνη (Πανεπιστήμιο Γλασκόβης) την αρχισυνταξία του επιστημονικού περ. Journal of Greek Media and Culture.