Διδάσκει στη Μέση Εκπαίδευση και μεταφράζει ιταλική λογοτεχνία. Είναι απόφοιτος του μεταπτυχιακού Μεταφρασεολογικού Προγράμματος του ΕΚΠΑ.