Σπούδασε γαλλική Φιλολογία στη Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου ειδίκευσης καθηγητών γαλλικής από το ΕΑΠ και μεταπτυχιακού τίτλου του πανεπιστημίου Paul Valéry-Montpellier IIIκαθώς και κάτοχος διδακτορικού τίτλου σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου και του Πανεπιστημίου Montpellier III. Ασχολείται με την διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα.