(Σέρρες 1966). Σπούδασε στο Πολυτεχνείο και στη Σχολή Σταυράκου. Εργάστηκε πολλά χρόνια στο εξωτερικό ως μηχανικός Τηλεπικοινωνιών. Παράλληλα ασχολήθηκε με τον κινηματογράφο (σενάριο και σκηνοθεσία σε μικρού μήκους), τα πειραματικό βίντεο (θεατρικές παραστάσεις και εκθέσεις), τη φωτογραφία (καθαρά ερασιτεχνικά) και τη γραφή (διηγήματά του έχουν βραβευτεί και δημοσιευτεί σε συλλογικές εκδόσεις και περιοδικά στο διαδίκτυο –Bookpress, Planodion, Fractal– καθώς και κριτικές βιβλίου). Τα τελευταία χρόνια πραγματοποίει σεμινάρια δημιουργικής γραφής.