Γεννήθηκε το 1953. Ομότιμος καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Πτυχίο από Ιατρική Σχολή ΑΠΘ (1977) και Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών (Τμήμα Γαλλικών Σπουδών, 1991). Μάστερ Αλκοολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Φλωρεντίας (2005). Πάνω από 140 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά (h-index 34). Συγγραφέας του βιβλίου Αλκοολογία για τον κλινικό γιατρό (2005, 22021), έχει διδάξει το ομώνυμο μάθημα στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης από το 2014. Στην ίδια Σχολή εισήγαγε και δίδαξε το μάθημα «Ιατρική & Επιστήμες του Ανθρώπου» (2016-2020). Διευθυντής του Μουσείου Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης (2010-20).