(Αθήνα 1980) Σπούδασε στη Θεσσαλονίκη και το Βέλγιο. Ζει και εργάζεται ως ψυχολόγος στην Αθήνα. Έχει δημοσιεύσει σύντομες αφηγήσεις σε λογοτεχνικά περιοδικά.