Σπούδασε παιδαγωγικά και πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στην Ειδική (Ενιαία) Εκπαίδευση και την Εκπαίδευση για την Αειφορία και το Περιβάλλον. Από το 2014, εργάζεται ως δάσκαλος στη δημόσια εκπαίδευση. Επιστημονικά και λογοτεχνικά κείμενά του έχουν δημοσιευθεί σε έντυπα και ηλεκτρονικά περιοδικά. Έργα του: Ossimoro, εκδ. Αρινόη (Αθήνα 2019), Η Λίδα, η Χρυσαλλίδα: Μια πεταλούδα για τόσο… λίγο!, εκδ. Ηδύφωνο (Αίγιο 2020).