Καθηγητής της Νεοελληνικής Φιλολογίας στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και από το 2013 Αντιπρύτανης του ίδιου Ιδρύματος. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ και διδάκτορας του Κέντρου Βυζαντινών, Οθωμανικών και Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Birmingham, του οποίου υπήρξε και Ερευνητικός Εταίρος. Έχει διατελέσει Επιστημονικός Συνεργάτης της Διεύθυνσης Ιστορίας Στρατού και έχει υπηρετήσει ως μέλος ΔΕΠ στο Πανεπιστήμιο Πατρών και στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Έχει συμμετάσχει με ανακοινώσεις σε πολυάριθμα συνέδρια, ενώ πολλές εργασίες του έχουν κυκλοφορήσει αυτοτελώς ή έχουν δημοσιευτεί σε έγκριτα περιοδικά.