(Σέρρες 1986). Σπούδασε Νεοελληνική Φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Τα τελευταία χρόνια ζει στο Βερολίνο, όπου εργάζεται και εκπονεί τη διδακτορική του διατριβή στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο.