«Ω ΞΕΙΝ, ΑΓΓΕΛΛΕΙΝ ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙΟΙΣ ΟΤΙ ΤΗΔΕ ΚΕΙΜΕΘΑ ΤΟΙΣ ΚΕΙΝΩΝ ΡΗΜΑΣΙ ΠΕΙΘΟΜΕΝΟΙ»

Το νόθο αυτό επίγραμμα του Σιμωνίδη του Κείου, κατά την επικρατέστερη εκδοχή, έχει συνδεθεί με τη Μάχη των Θερμοπυλών, 2,5 (χιλιάδες) χρόνια μετά την οποία αναμνηστικά γραμματόσημα αποσύρθηκαν για «τεχνικούς» λόγους, λόγω «εναλλακτικής» ορθογράφησης του επιγράμματος (όπου το ΚΕΙΝΩΝ είχε γίνει ΚΟΙΝΩΝ και το ΠΕΙΘΟΜΕΝΟΙ ΠΕΙΘΩΜΕΝΟΙ).
Εν τω μεταξύ ΜΜΕ είχαν αναρτήσει δελτίο τύπου για τα γραμματόσημα, που είχε σταλεί από τα Ταχυδρομεία
Δεν έγινε γνωστό αν η μάχη θα επαναληφθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, με τον Λεωνίδα ευπρεπώς ενδεδυμένο, ενώ κυκλοφορούν μεταφραστικές εκδοχές του επιγράμματος, όπως «Ω ξινέ των αγγέλων Λακέδων & δαιμόνων, ω τι δεν κείμενα εκείνων απορρίμματα δεν απιθώνουμε;».