Παράλληλα με το μεγάλο αφιέρωμα

Το ζωντανό 1821

ο Χάρτης ετοίμασε ένα ακόμα αφιέρωμα:

«1821-2021 / Θέατρο & Κινηματογράφος»Τα άρθρα που φιλοξενούνται στο μικρό αυτό αφιέρωμα, δείχνουν τις σχέσεις ενεργού συνομιλίας που διαμορφώνεται από τις ιδεολογικές και αισθητικές απόψεις των δημιουργών και μπορεί να κινηθεί από την εξυπηρέτηση των στόχων της εκάστοτε εξουσίας ως την ανατροπή της.

Γ Ρ Α Φ Ο Υ Ν :

Ελίζα Άννα Δελβερούδη, Παν. Δενδραμής, Λυδία Παπαδημητρίου, Λίνα Ρόζη

Ε Π Ι Μ Ε Λ Ε Ι Α :


Ελίζα Άννα Δελβερούδη