Διδάκτωρ Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός, αναπλ. καθηγητής στο Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Διδάσκει Θεματική Χαρτογραφία και Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών. Έχει διατελέσει διευθυντής του Τομέα GIS του ΕΠΙ Αστικού Περιβάλλοντος και Ανθρώπινου Δυναμικού του Παντείου Πανεπιστημίου. Ως επισκέπτης καθηγητής έχει διδάξει Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα και μελέτες Χωροταξίας, Πολεοδομίας, Περιφερειακής Ανάπτυξης, Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Κτηματολογίου κ.ά. και ως σύμβουλος εταιριών στην ανάπτυξη συστημάτων Γεωπληροφορικής, με αντίστοιχες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια και έχει συγγράψει δύο βιβλία.