Γεννήθηκε στην Αθήνα. Είναι Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αθηνών με ειδίκευση στο Θέατρο στην Εκπαίδευση και συμμετοχή σε διεθνή εκπαιδευτικά συνέδρια. Από το 2007 ζει στις ΗΠΑ και διδάσκει ελληνική γλώσσα και πολιτισμό με έμφαση στον σχεδιασμό αναλυτικών προγραμμάτων. Ασχολήθηκε συστηματικά με τη μετάφραση λογοτεχνικών κειμένων, όπως: J.J.Pauvert, Η ερωτική λογοτεχνία (Άγρα), Vâtsyâyana, Κάμα-Σούτρα (Άγρα), J.Bouquillard, Χοκουσάι-Τριάντα έξι όψεις του όρους Φούτζι (Άγρα), B.G-Schneiter, Κυκλαδικά ειδώλια και Γυναικείο κάλλος (Άγρα), E.E. Schmitt, «Ο επισκέπτης» (συλ. Καστανιώτης). Το 2010 εκδόθηκε η πρώτη της ποιητική συλλογή με τίτλο Του ύψους και του βάθους (Άγρα).