Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου νεοελληνικής φιλολογίας από το πανεπιστήμιο Αθηνών και διδακτορικού τίτλου βυζαντινής φιλολογίας από το πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Διδάσκει βυζαντινή φιλολογία στον πανεπιστήμιο Πατρών, ως επισκέπτης καθηγητής, και πρώιμη νεοελληνική λογοτεχνία στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Μελέτες του έχουν δημοσιευθεί σε περιοδικά και τόμους της Ελλάδας και του εξωτερικού, και ποιήματά του σε έντυπα και ιστοσελίδες λόγου και Τέχνης στην Ελλάδα. Το βραβευμένο μικροαφήγημα του «Δεν έχουμε ανοίξει ακόμα» περιλήφθηκε στο συλλογικό έργο Η βιβλιοθήκη μόλις είχε ανοίξει (εκδ. Το Δόντι, Πάτρα 2017).