Μανώλης Μαραγκούλης. Διετέλεσε επί σειράν ετών διευθυντής του Παραρτήματος στην Αλεξάνδρεια του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού και υπεύθυνος του εκεί Μουσείου (οικίας) του Κ.Π. Καβάφη. Σήμερα είναι ο διευθυντής του Μουσείου Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης. Από τις εκδόσεις Gutenberg κυκλοφορεί το βιβλίο του Καιρός να συγχρονισθώμεν.