Σπούδασε Φιλολογία στο ΑΠΘ και είναι απόφοιτος του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών με ειδίκευση στη νεοελληνική λογοτεχνία. Από το 2004 υπηρετεί ως φιλόλογος στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.