(Αθήνα 1982). Είναι μοριακή βιολόγος, επιμελείται βιβλία βιοεπιστημών και γράφει πεζογραφία (Ένα πιάτο λιγότερο, Καστανιώτης 2020· Κατεβαίνει ο Καμουζάς στους φούρνους, Βιβλιοπωλείον της «Εστίας» 2016· Νικήτας Δέλτα, Βιβλιοπωλείον της «Εστίας» 2013).