(Θεσσαλονίκη 1995) Αριστούχος απόφοιτος του Τμήματος Φιλολογίας ΑΠΘ, εκπονεί το μεταπτυχιακό του στη Συγκριτική Λογοτεχνία στο Sorbonne Université - Faculté des Lettres (Paris IV) ως υπότροφος του Ιδρύματος Ι. Σ. Λάτση με θέμα πρωτεύουσας ερευνητικής εργασίας «C.P. Cavafy-Charles Baudelaire : Correspondances de poétique. Urbanisme et culture matérielle ». Τα ακαδημαϊκά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στην ποιητική του Κ.Π. Καβάφη, την καβαφογενή παραγωγή πολιτισμικών προϊόντων και το φάσμα της γαλλικής Décadence, στη λογοτεχνία της πόλης και την αναπαράσταση του υλικού πολιτισμού (αρχαίου, μοντέρνου και έργων τέχνης), στους λογοτεχνικούς μύθους και τη διαδικασία παραγωγής μύθων («le devenir mythe»).