Συντονιστής του τομέα παραγωγής του Εθνικού Θεάτρου.