Καθηγητής Νεοελληνικής Φιλολογίας, στο Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν στη λογοτεχνία και κριτική (ύστερος 17ος-αρχές 20ού αι.), υπό το φως της θεωρίας των λογοτεχνικών ειδών, της πρώιμης νεοτερικότητας, της θεωρίας των ιδεών και της συγκριτολογίας. Δημοσίευσε μελέτες σε επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων, αλλά και μονογραφίες, μεταφράσεις και ανθολογίες. Τελευταίες μονογραφίες: Η «επαρχία της ανυπάρκτου»: Είδη, διακείμενα, γλώσσα και νεοτερική ιδεολογία στην Αληθή Ιστορία («Ανώνυμος του 1789»), εκδ. Σοκόλη 2016· Roidis’ tangible images and Baudelaire’s paintings of modern life. Aspects of Modernity in Emmanouíl Roidis’ works, Lambert Academic Publishing 2018