(Αθήνα 1978). Έχει εκδώσει τα βιβλία Η σκιά στο δέντρο (Ποταμός), Ab ovo (Ποταμός).