(Τήλος 1958). Κοινωνικός λειτουργός. Εργάζεται στην επαρχία ως ανταποκριτής.