Γεννήθηκε στην Αθήνα. Είναι φιλόλογος με υπηρεσία στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, συγγραφέας διδακτικών εγχειριδίων του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και του Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας, καθώς και μονογραφιών για τη διδασκαλία των μαθημάτων της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας. Τα θέματα των άρθρων της αναφέρονται σε ζητήματα διδακτικής της Γλώσσας και της Λογοτεχνίας, σε συνάρτηση με συμμετοχές σε αντίστοιχα συνέδρια, καθώς και σε κριτικές-παρουσιάσεις βιβλίων. Εκπαιδεύεται στο εφηβικό θέατρο και ειδικεύεται στην Πολιτιστική Διαχείριση.