(Αθήνα 1994) Σπούδασε Πληροφορική και τα τελευταία χρόνια εργάζεται στον τομέα ανάπτυξης λογισμικού. Συντονίζει την ομάδα Ελληνικής λογοτεχνίας της λέσχης βιβλίου «The Books Coven».