(Καβάλα 2003). Ζει και σπουδάζει στην Αθήνα ενώ παράλληλα ασχολείται με την μουσική και διαβάζει περιπαθώς.