Ο Σ.Ρ. γεννήθηκε μετά από ωδίνες στο μυαλό της Σοφίας Ρόκου το 2006. Η τελευταία (Αθήνα 1958) σπούδασε στην Αθήνα και στο Παρίσι Ιστορία. Ασχολείται με το γράψιμο από τα φοιτητικά της χρόνια, εκδίδει λογοτεχνικά βοηθήματα για μαθητές, συμμετέχει σε συλλογικά έργα με διηγήματα και σε διαδικτυακές εκδόσεις. Σπάνια διακρίνεται σε λογοτεχνικούς διαγωνισμούς. Εργάζεται ως εκπαιδευτικός.