Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε. (MSc), ΕΔΙΠ του Τμήματος Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στην γεωδαισία-τοπογραφία, στην ανθρωπογεωγραφία και στην γεωγραφία του ταξιδιού. Η υπό εξέλιξη διδακτορική του διατριβή έχει θέμα: «Χωρική διάσταση της ταξιδιογραφίας του Ν. Καζαντζάκη: Ανθρωπογεωγραφική προσέγγιση». Διδάσκει 25 χρόνια, τόσο στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, όσο και στα πρώην ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά.