Καθηγήτρια στο πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, διευθύντρια του ηλεκτρονικού περιοδικού Κείμενα (keimena.ece.uth.gr), συγγραφέας. Ένα από τα πρόσφατα βιβλία της είναι Το κουμπί και άλλες ιστορίες (Καστανιώτης 2017).