(Πτολεμαΐδα 1999) Φοιτά στο Τμήμα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών μέσων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Director σε video clips για το συγκρότημα “Κοινοί θνητοί”. Και σε άλλα promo videos. Συμμετέχει με φωτογραφίες σε διαγωνισμούς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Συμμετέχει —αποτυπώνοντας φωτογραφικά την αίσθηση— στο project “The totemic other” του Κωνσταντίνου Μπερδεκλή (The Blender Gallery, 2021). Μέλος της ομάδας “The Rantam trip society”.