Γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε μηχανικός στο ΕΜΠ, όπου και αναγορεύτηκε διδάκτορας. Εργάστηκε στον τομέα της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, διδάσκοντας για περισσότερα από 20 χρόνια ενώ παράλληλα είχε την ευθύνη σχεδιασμού και υλοποίησης προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης. Το 2021 εκδόθηκε η πρώτη συλλογή διηγημάτων του (Απλή Μετάβαση, εκδ. Παράξενες Μέρες). Επίσης, κυκλοφορούν τα βιβλία του Η τεχνολογία συνδρομητής του πολιτισμού;, εκδ. Παπαζήση, 2004 και Το πλαίσιο της Τεχνολογικής Εξέλιξης: Κοινωνικό Περιβάλλον και Τεχνολογία, εκδ. Ελληνικά Γράμματα/ΕΚΠΑ 2005.