Γεννήθηκε στα Κύθηρα. Διδάσκει νεοελληνική φιλολογία στο Τμήμα Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Οι μελέτες και τα βιβλία της επικεντρώνονται στην λογοτεχνία του 20ού αι. και ιδιαίτερα στη μεταπολεμική ποίηση. Ασχολείται συστηματικά με τη λογοτεχνική εικόνα της νεώτερης Αθήνας, έχοντας εκδώσει την ανθολογία λογοτεχνικών κειμένων Η Αθήνα από τον 19ο στον 21ο αιώνα (2009) και τη μελέτη Η Αθήνα από τον 19ο στον 20ό αιώνα (2018). Την ενδιαφέρει επίσης η σύνδεση των λουλουδιών με τη λογοτεχνία Το γλωσσάριο των ανθέων. Ανθολογία ποιημάτων εν ανθηρώ έλληνι λόγω (2018).