(Αθήνα 1989). Σπούδασε φιλολογία στην Αθήνα, συγκριτική λογοτεχνία στο Λονδίνο και ψηφιακές σπουδές για το βιβλίο στην Ολλανδία.