(Λάρισα 1986). Γράφει ποιήματα και πεζά. Είναι συντάκτης στον λογοτεχνικό ιστότοπο exitirion.wordpress.com.