Έχει συμμετάσχει στη συλλογή διηγημάτων Το Μυστικό, εκδ. Καστανιώτη και στον Λογοτεχνικό Καζαμία, εκδ. Καστανιώτη, καθώς και στην ειδική έκδοση του περ. Διάσελο για το φεστιβάλ της Βωβούσας. Επίσης, διηγηματά της έχουν δημοσιευτεί στο «Κ» της εφ. Η Καθημερινή, σε ειδικό αφιέρωμα στα Νέα, στον Αναγνώστη, στο Φρέαρ, ενώ άρθρα της δημοσιεύθηκαν στα «Ταξίδια» της Καθημερινής και στο inside.gr.