Καθηγητής Συγκριτικής Γραμματολογίας στο Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΑΠΘ (1985-2013), ίδρυσε το Εργαστήριο Συγκριτικής Γραμματολογίας, εξέδωσε το διεθνές επιστημονικό περιοδικό, Δια-Κείμενα και διεύθυνε την επιστημονική εκδοτική σειρά «Διακειμενικά». Τα ερευνητικά του πεδία εστιάζονται στις σχέσεις λογοτεχνίας και ιδεολογίας, στην εξέλιξη των λογοτεχνικών μύθων, στη γαλλόφωνη λογοτεχνία, στις διαπολιτισμικές λογοτεχνικές σχέσεις και στην ερωτική ποίηση. Αντιπροσωπευτικά του έργα: Ο μισελληνισμός του Σατωβριάνδου και ο φιλελληνισμός του Λαμαρτίνου (στα γαλλικά), 1976· Ο Α΄ Παγκόσμιος πόλεμος και η εθνική κρίση συνείδησης, στην Ελλάδα και στη Γαλλία, μέσω του μυθιστορήματος (στα γαλλικά), 1985· Εισαγωγή στη Γαλλοφωνία. Πανόραμα γαλλόφωνων λογοτεχνιών, 1999.