Φιλόλογος, απόφοιτη του Πανεπιστημίου Αθηνών. Επί σειρά ετών, επιμορφώθηκε πάνω σε θέματα Αισθητικής και Ιστορίας της Ευρωπαϊκής Τέχνης στα πλαίσια εικαστικών εργαστηρίων και πολυάριθμων σεμιναριακών κύκλων. Έχει οργανώσει και δώσει πολλές σεμιναριακές διαλέξεις για θέματα αναπαραστατικότητας στη βυζαντινή αγιογραφία και τη Νεωτερική Ζωγραφική. Κατά τη φοίτησή της στο διεπιστημονικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Παιδαγωγικού Αθήνας «Ρητορική, Επιστήμες του Ανθρώπου και Εκπαίδευση», εκπόνησε εκπαιδευτική ιστοσελίδα για τη ρητορική της εικόνας στο έργο του Ελύτη. Ερευνητικές μελέτες της είναι δημοσιευμένες σε φιλολογικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων.