(ψευδ.) Έχει δημοσιεύσει εκτεταμένα επιστημονικά και μη κείμενα στα ελληνικά και στα αγγλικά, καθώς και μεταφράσεις από τα αγγλικά, τα γαλλικά και τα ελληνικά.